Numer
723/XLVII/2014
Data
25 czerwca 2014
Dotyczy
Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu „Hydroinstal” Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2015-2017
Kategorie
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
25 czerwca 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
  • 2014-214525 (z dnia 2 lipca 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 2 lipca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 2 lipca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)