Numer
720/XLVII/2014
Data
25 czerwca 2014
Dotyczy
Nadania nazwy drodze wewnętrznej (ul. Wisławy Szymborskiej)
Kategorie
  • Nazwy ulic / Pomniki / Tablice pamiątkowe / Place / Ronda
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3764
Data ogłoszenia
7 lipca 2014 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 2 MB]
Uzasadnienie [pdf - 235 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 2 MB]
Publikacja: 2 lipca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 2 lipca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)