Numer
717/XLVII/2014
Data
25 czerwca 2014
Dotyczy
Ustanowienia służebności przesyłu
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
25 czerwca 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 36 KB]
Uzasadnienie [pdf - 16 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 91 KB]
Publikacja: 2 lipca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 2 lipca 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)