Numer
730/XLVIII/2014
Data
23 lipca 2014
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 636/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację czwartej edycji zadania pod nazwą "Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Rybnika"
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
23 lipca 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2014-222810 (z dnia 24 lipca 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 lipca 2014 r. Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)