Numer
727/XLVIII/2014
Data
23 lipca 2014
Dotyczy
Zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Rybnika
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
23 lipca 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2014-220259 (z dnia 24 lipca 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 lipca 2014 r. Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)