Numer
732/XLVIII/2014
Data
23 lipca 2014
Dotyczy
Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 7 września 2014 roku
Kategorie
  • Wybory
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
4155
Data ogłoszenia
30 lipca 2014 r.
Data wejścia w życie
23 lipca 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
  • 2014-221362 (z dnia 24 lipca 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 lipca 2014 r. Klaudia Korduła-Krybus (Inspektor Or)