Numer
751/XLIX/2014
Data
17 września 2014
Dotyczy
Niewyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym
Kategorie
  • Organy Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
17 września 2014 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
  • 2014-238139 (z dnia 24 września 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 września 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)