Numer
737/XLIX/2014
Data
17 września 2014
Dotyczy
Przyjęcia statutu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Niepełnosprawni
  • Statuty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
4801
Data ogłoszenia
25 września 2014 r.
Data wejścia w życie
10 października 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2014-239894 (z dnia 22 września 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 22 września 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 22 września 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)