Numer
746/XLIX/2014
Data
17 września 2014
Dotyczy
Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Kategorie
  • Wybory
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
4803
Data ogłoszenia
25 września 2014 r.
Data wejścia w życie
17 września 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
  • 2014-240896 (z dnia 24 września 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 września 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)