Numer
738/XLIX/2014
Data
17 września 2014
Dotyczy
Wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy
Kategorie
  • Gospodarka mieszkaniowa
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
17 września 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
  • 2014-239073 (z dnia 24 września 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 września 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 24 września 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)