Numer
742/XLIX/2014
Data
17 września 2014
Dotyczy
Wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Śląskiego o komunalizację
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
17 września 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2014-238930 (z dnia 24 września 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 września 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)