Numer
770/L/2014
Data
15 października 2014
Dotyczy
Zmiany odnośnie roku 2015 do: "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2013-2015" Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku
Kategorie
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
15 października 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydenta Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2014-250954 (z dnia 21 października 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 21 października 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)