Numer
755/L/2014
Data
15 października 2014
Dotyczy
Zwolnień od podatku od nieruchomości
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5286
Data ogłoszenia
23 października 2014 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 98 KB]
Uzasadnienie [pdf - 24 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 89 KB]
Publikacja: 21 października 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)