Numer
769/L/2014
Data
15 października 2014
Dotyczy
Oddania w użytkowanie nieruchomości
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
15 października 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2014-239365 (z dnia 21 października 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 21 października 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)