Numer
775/LI/2014
Data
29 października 2014
Dotyczy
Nadania nazwy placowi - plac Teatralny
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
1 stycznia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
  • 2014-254368 (z dnia 4 listopada 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 4 listopada 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)