Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
786/LII/2014
Data
12 listopada 2014
Dotyczy
Ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6136
Data ogłoszenia
24 listopada 2014 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2014-250365 (z dnia 17 listopada 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 17 listopada 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)