Numer
789/LII/2014
Data
12 listopada 2014
Dotyczy
Ustanowienia służebności gruntowej
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
12 listopada 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 95 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 88 KB]
Publikacja: 17 listopada 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)