Numer
789/LII/2014
Data
12 listopada 2014
Dotyczy
Ustanowienia służebności gruntowej
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
12 listopada 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2014-258298 (z dnia 17 listopada 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 17 listopada 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)