Numer
4/III/2014
Data
10 grudnia 2014
Dotyczy
Przyjęcia zasad głosowania nad odwołaniem Przewodniczącego Rady Miasta
Kategorie
  • Organy Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
10 grudnia 2014 r.
Wnioskodawca
Grupa Radnych
Podmiot opiniujący
Brak
Dokumenty
  • 2014-273866 (z dnia 17 grudnia 2014 r.)
    Uchwała