Numer
6/III/2014
Data
10 grudnia 2014
Dotyczy
Odwołania Przewodniczącego Rady Miasta
Kategorie
  • Organy Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
11 grudnia 2014 r.
Wnioskodawca
Grupa Radnych
Podmiot opiniujący
Brak
Dokumenty
  • 2014-273904 (z dnia 17 grudnia 2014 r.)
    Uchwała
Publikacja: 17 grudnia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)