Numer
22/IV/2014
Data
22 grudnia 2014
Dotyczy
Zmiany uchwały nr 636/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na realizację czwartej edycji zadania pod nazwą "Program ograniczenia niskiej emisji dla Miasta Rybnika", zmienionej uchwałą nr 730/XLVIII/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 lipca 2014 r.
Kategorie
  • Górnictwo / Ekologia / Rolnictwo
  • Kredyty / Pożyczki / Dotacje
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
22 grudnia 2014 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Przemysłu Górniczego, Ekologii i Rolnictwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 40 KB]
Uzasadnienie [pdf - 14 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 97 KB]
Publikacja: 29 grudnia 2014 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)