Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
31/VI/2015
Data
22 stycznia 2015
Dotyczy
Ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Rybnika
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
475
Data ogłoszenia
3 lutego 2015 r.
Data wejścia w życie
18 lutego 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
  • Śląska Izba Aptekarska w Katowicach
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2015-825 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 29 stycznia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)