Numer
53/VI/2015
Data
22 stycznia 2015
Dotyczy
Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kłokocin
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Wybory
Prawo miejscowe
Nie
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
  • 2015-1929 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 29 stycznia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)