Numer
46/VI/2015
Data
22 stycznia 2015
Dotyczy
Zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Boguszowice Stare
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Wybory
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
22 stycznia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
  • 2015-1938 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała