Numer
42/VI/2015
Data
22 stycznia 2015
Dotyczy
Nabycia nieruchomości
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
22 stycznia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2015-1289 (z dnia 29 stycznia 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 29 stycznia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)
Aktualizacja: 29 stycznia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor Or)