Numer
87/VII/2015
Data
26 lutego 2015
Dotyczy
Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Kategorie
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
26 lutego 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydenta Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty