Numer
90/VII/2015
Data
26 lutego 2015
Dotyczy
Zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. Platanowej
Kategorie
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
1329
Data ogłoszenia
10 marca 2015 r.
Data wejścia w życie
25 marca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Dokumenty
Publikacja: 4 marca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)