Numer
94/VII/2015
Data
26 lutego 2015
Dotyczy
Zmiany uchwały Rady Miasta Rybnika w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Dzielnicy Golejów
Kategorie
  • Jednostki pomocnicze
  • Wybory
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
26 lutego 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Publikacja: 4 marca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)