Numer
103/VIII/2015
Data
19 marca 2015
Dotyczy
Nabycia nieruchomości
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
19 marca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2015-21711 (z dnia 24 marca 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 marca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)