Numer
109/VIII/2015
Data
19 marca 2015
Dotyczy
Upoważnienia Prezydenta Miasta do ustalania wysokości opłat za postój pojazdów na terenach miejskich.
Kategorie
  • Podatki i opłaty
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
1 kwietnia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Komunikacji i Transportu Zbiorowego
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2015-22247 (z dnia 24 marca 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 marca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)