Numer
112/VIII/2015
Data
19 marca 2015
Dotyczy
Zmiany Uchwały nr 380/XXVII/2012Rady Miasta Rybnika z dnia 24 października 2012 roku w sprawie podziału Miasta Rybnika na stałe obwody głosowania
Kategorie
  • Wybory
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
1778
Data ogłoszenia
26 marca 2015 r.
Data wejścia w życie
19 marca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2015-15568 (z dnia 25 marca 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 25 marca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)