Numer
117/IX/2015
Data
23 kwietnia 2015
Dotyczy
Zmian w składzie Rady Społecznej w Ośrodku Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo i Umysłowo im. Jana Pawła II w Rybniku, powołanej Uchwałą Nr 301/XXII/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 23 maja 2012 r.
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Komisje / Rady / Zespoły
  • Niepełnosprawni
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
23 kwietnia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2015-31108 (z dnia 27 kwietnia 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 27 kwietnia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)