Numer
118/IX/2015
Data
23 kwietnia 2015
Dotyczy
Nabycia nieruchomości
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
23 kwietnia 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2015-32236 (z dnia 27 kwietnia 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 27 kwietnia 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)