Numer
126/X/2015
Data
21 maja 2015
Dotyczy
Podania do publicznej wiadomości informacji o zamiarze zmiany §12 statutu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Kultura i sport
  • Statuty
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
21 maja 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
Publikacja: 26 maja 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)
Aktualizacja: 28 maja 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)