Numer
157/XI/2015
Data
18 czerwca 2015
Dotyczy
Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika - obszar oznaczony symbolem MPZP 19
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
3431
Data ogłoszenia
29 czerwca 2015 r.
Data wejścia w życie
14 lipca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2015-48876 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 czerwca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)