Numer
162/XI/2015
Data
18 czerwca 2015
Dotyczy
Ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych i wysokości opłat z tego tytułu
Kategorie
  • Transport i komunikacja
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
18 czerwca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
Brak
Dokumenty
  • 2015-49691 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 czerwca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)