Numer
164/XI/2015
Data
18 czerwca 2015
Dotyczy
Zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników na kadencję 2016-2019
Kategorie
  • Ławnicy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
18 czerwca 2015 r.
Wnioskodawca
Przewodniczący Rady Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
  • 2015-51070 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 czerwca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)