Numer
153/XI/2015
Data
18 czerwca 2015
Dotyczy
Ustanowienia służebności gruntowej
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
18 czerwca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2015-52646 (z dnia 24 czerwca 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 czerwca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)