Numer
141/XI/2015
Data
18 czerwca 2015
Dotyczy
Utworzenia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej - Przystań w Rybniku
Kategorie
  • Jednostki Organizacyjne
  • Pomoc społeczna i zdrowie
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
18 czerwca 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
  • 2015-48894 (z dnia 23 czerwca 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 23 czerwca 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)