Numer
181/XII/2015
Data
17 września 2015
Dotyczy
Oddania w użytkowanie nieruchomości
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
17 września 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2015-75360 (z dnia 22 września 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 22 września 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)