Numer
189/XII/2015
Data
17 września 2015
Dotyczy
Przygotowania przez Prezydenta Miasta Rybnika projektu uchwały, o której mowa w art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.)
Kategorie
  • Architektura i urbanistyka
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
17 września 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2015-78218 (z dnia 22 września 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 22 września 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)