Numer
195/XII/2015
Data
17 września 2015
Dotyczy
Utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Kategorie
  • Wybory
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
4808
Data ogłoszenia
25 września 2015 r.
Data wejścia w życie
17 września 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Samorządu i Bezpieczeństwa
Dokumenty
  • 2015-82565 (z dnia 23 września 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 23 września 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)