Numer
197/XIII/2015
Data
1 października 2015
Dotyczy
Zmian w budżecie Miasta Rybnika na 2015 rok
Kategorie
  • Budżet Miasta
Prawo miejscowe
Nie
Dz. Urz. Woj. Śl.
5119
Data ogłoszenia
8 października 2015 r.
Data wejścia w życie
1 października 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
  • 2015-88944 (z dnia 5 października 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 5 października 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)