Numer
200/XIII/2015
Data
1 października 2015
Dotyczy
Nadania imienia szkołom funkcjonującym w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku
Kategorie
  • Edukacja
  • Jednostki Organizacyjne
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
15 października 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
  • 2015-87127 (z dnia 5 października 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 5 października 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)