Numer
226/XIV/2015
Data
22 października 2015
Dotyczy
Opłaty targowej
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5351
Data ogłoszenia
29 października 2015 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Zmienia/uchyla
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 105 KB]
Uzasadnienie [pdf - 19 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 97 KB]
Publikacja: 27 października 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)