Numer
207/XIV/2015
Data
22 października 2015
Dotyczy
Wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z innymi powiatami i gminami w sprawie zasad prowadzenia nauczania religii innych kościołów i związków wyznaniowych
Kategorie
  • Edukacja
  • Porozumienia
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
22 października 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
  • 2015-89085 (z dnia 27 października 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 27 października 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)