Numer
222/XIV/2015
Data
22 października 2015
Dotyczy
Zbycia nieruchomości
Kategorie
  • Gospodarka nieruchomościami
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
22 października 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej
Dokumenty
  • 2015-95633 (z dnia 27 października 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 27 października 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)