Ta uchwała została uchylona przez uchwałę:
Numer
217/XIV/2015
Data
22 października 2015
Dotyczy
Szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior-WIGOR"
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
5349
Data ogłoszenia
29 października 2015 r.
Data wejścia w życie
13 listopada 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej
Dokumenty
  • 2015-93501 (z dnia 27 października 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 27 października 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)