Ta uchwała została zmieniona przez uchwałę:
Numer
250/XV/2015
Data
19 listopada 2015
Dotyczy
Zatwierdzenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2016-2018.
Kategorie
  • Gospodarka wodno-ściekowa
  • Strategie / Plany / Programy
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
19 listopada 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydenta Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Gospodarki Komunalnej
Dokumenty
  • 2015-103300 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 listopada 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)