Numer
234/XV/2015
Data
19 listopada 2015
Dotyczy
Podatku od środków transportowych na 2016 rok
Kategorie
  • Podatki i opłaty
Prawo miejscowe
Tak
Dz. Urz. Woj. Śl.
6061
Data ogłoszenia
30 listopada 2015 r.
Data wejścia w życie
1 stycznia 2016 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
Dokumenty
Metryka Projekt uchwały [pdf - 108 KB]
Uzasadnienie [pdf - 20 KB]
Metryka Uchwała [pdf - 99 KB]
Publikacja: 24 listopada 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)