Numer
248/XV/2015
Data
19 listopada 2015
Dotyczy
Wyrażenia zgody na zawieranie porozumień dotyczących przyjęcia realizacji zadań innych gmin i powiatów w zakresie kształcenia uczniów klas wielozawodowych
Kategorie
  • Edukacja
  • Porozumienia
Prawo miejscowe
Nie
Data wejścia w życie
19 listopada 2015 r.
Wnioskodawca
Prezydent Miasta
Podmiot opiniujący
  • Komisja Finansów
  • Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Dokumenty
  • 2015-96645 (z dnia 24 listopada 2015 r.)
    Uchwała
Publikacja: 24 listopada 2015 r. Ksenia Hałacz (Podinspektor BR)